…si Comentariul

December 26, 2010 · Bagat la Blegisme, Romania 

La cererea aunor telespectatori care a pierdut emisiune difuzată anterior pe alte meleaguri, o redăm acilea, cu cenzura de rigoare:

strong>V••D, U•I, T•••••L, BLEGOO, D••U, G••L, S•••••A B•••••••U, MAHALAGII, TRECĂTORI, PUBLIC. Rumoare.
BLEGOO (de la tribună) : Daţi-mi voie! (gustă din paharul cu apă.) Daţi-mi voie! (rumoare.)
V••D (trăgându-şi clopoţelul) : Stimabili! onorabili! (afabil) faceţi tăcere! Sunt cestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei… Aveţi puţintică răbdare… (cătră Blegoo) Dă-i înainte, stimabile, aveţi cuvântul!
BLEGOO (cătră adunare): După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt…
S•••••A B•••••••U: Parol ?… Numai dacă te-i ţinea de vorbă. (râsete în partea unde sunt dascălii)
BLEGOO: Rog, nu mă-ntrerupeţi, daţi-mi voie…
V••D (cătră partea unde e S•••••a B•••••••u): Stimabilo, nu-ntrerupeţi…
BLEGOO: După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric şi din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. (bea o sorbitură, apoi, reluându-şi răsuflarea, rar ca şi cum ar începe o poveste) La anul una-mie-opt-sute-două-zeci-şi-unu… fix… (Rumoare şi protestări în grupul lui U•I: A! A! A!)
M•••••N: Dacă ne-ntoarcem iar la 1821 fix, ne-am procopsit. (rumoare şi protestări.)
BLEGOO: Daţi-mi voie… La una-mie-opt-sute…
TOŢI (în cor, cu tonul lui) : Douăzeci-şi-unu fix… (rumoare şi protestări.)
BLEGOO: Daţi-mi voie.
V••D (clopoţel): Stimabile, onorabile! Nu întrerupeţi… Aveţi puţintică…
U•I (cu tărie): Ce răbdare, venerabile domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate. Sunt şi alţi oratori înscrişi să vorbească…
TOŢI DIN GRUP: Da! Da!
U•I: Onorabilul orator a promis să încheie cât se poate mai scurt: apoi ce fel de scurt este asta, s-o luăm a doua oară de la 1821? A! A! A!
TOŢI DIN GRUP: A! A! A! (rumoare.)
BLEGOO: Daţi-mi voie…
V••D (cătră Blegoo cu dulceaţă, ridicându-se peste masă cătră tribună): Stimabile… eu gândesc că nu ar fi rău să sărim la 48…
U•I (strigând): Mai bine la 64…
S•••••A B•••••••U, U•I, M•••••N şi TOŢI DIN GRUP: Da! da! la 64…
V••D (ridicându-se ca şi cum ar consulta adunarea) : Adică… la comentariu… și ce este el?
TOŢI: Da, la comentariu! (zgomot).
BLEGOO (întorcându-se cu spatele spre adunare şi cu faţa la prezident): Daţi-mi voie, domnule prezident; mi-aţi acordat cuvântul: îmi pare că un prezident o dată ce acordă cuvântul…
V••D (sculându-se şi punând, peste masă, mâinile pe umerii lui Blegoo, mângâietor): Dacă mă iubeşti, stimabile, fă-mi hatârul… să trecem la comentariu… dorinţa adunării!…
BLEGOO: Dar, domnule prezident…
V••D (şi mai rugător) : Să trecem la comentat! (îl întoarce binişor de umeri cu faţa spre adunare.)
TOŢI (cu putere) : Da! La comentat! La comentat!
BLEGOO (soarbe o dată şi cu aerul resignat): Ce ziceam dar? la 1864, vine, mă-nţelegi, ocaziunea să se pronunţe poporul printr-un comentariu… Să vedem însă mai-nainte… să ne dăm seama bine de ce va să zică… de ce este un comentariu…
U•I: Ştim ce este comentariul! Mersi de explicaţie!
TOŢI: Nu trebuie explicaţie… (rumoare)
BLEGOO (cătră întrerupători) : Daţi-mi voie! (cătră V••d) Domnule prezident!…
V••D (clopoţel): Stimabili, onorabili, rog nu întrerupeţi pe orator, (foarte afabil) faceţi tăcere; sunt cestiuni arzătoare la ordinea zilii; aveţi puţintică răbdare. (cătră Blegoo.) Aveţi cuvântul, stimabile, daţi-i înainte!
BLEGOO (luând vânt): Când zicem dar i-den-ti-ta-te, zicem comentariu, când zicem co-men-ta-riu, zicem identitate… Ştim, oricine dintre noi ştie ce este identitatea, să vedem ce este comentariul… (cu tărie începând fraza) Comentariul!… așadar și prin urmare… care este el… alea-alea… și dacă mă mă avânt să continuez…

Ăsta a fost al doilea post al blegului ca musafir în alte gloabe.

După cum se vede, e o miștocărie nevinovată. Ca urmare a unor proteste nejustificat de vehemente, postul a fost suspendat până la o dată care se va anunța ulterior… cu tot cu comentariile aferente.
Io l-am pus aici în forma cenzurată ca material de studiat, nimic altceva.

Mișto!(0)Fleoșc!(0)

Comentarii

Comments are closed.